Projektering
Vi arbetar med FFH modellen. Denna modell är speciellt framtagen för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna förse landsbygden med fiberförbindelse. Den är redan väl beprövad och håller mycket hög kvalité. Samtliga instruktioner är framtagna för att på ett enkelt sätt kunna instruera varje medlem hur de skall gå tillväga.

Vi bistår med vägledning och support genom hela projektet. Genom vår hemsida får föreningen en egen inloggning där man alltid kan hämta uppdaterade kartor, dokumentation, instruktioner och support. Här finns även diskussionsforum där man kan ställa frågor till både oss och andra föreningar.

Här kan du logga in i ert projekt.

Tillsammans med våra samarbetspartners garanterar vi dig som kund hög servicegrad. Hos oss finns den tekniska kunskapen och erfarenheten. Vi finns alltid till hands och håller hög kvalité i allt vi tar oss an.


Programvara

Vi projekterar fibernätet med hjälp av ett avancerat projekteringsprogram. Detta används i stor utsträckning av företag som helt sysslar med nätprojektering, så som våra elbolag. Programet genererar en kostnadskalkyl för hela projektet och dess beståndsdelar som är väldigt exakt och föreningen får en realistisk indikering av kostnaden.

Vi levererar allt materiel som behövs och tar tillbaks det som inte används vilket innebär att ni som kund enbart betalar för det som används. Fördelen med en rörlig kostnad men med tryggheten av en fast kostnad kan beskriva metoden.Tjänster & Produkter
Nyheter
Nya uppdrag i Skåne
2018-05-02

Vi tackar C4 Energi i Kristianstad för förtroendet att bygga ut fiber till boende i Ekestad Flackarp!
Projektet påbörjas under maj och beräknas färdigt under september 2018.

Servicekontor Skåne
2018-03-01

Tack vare nya service- och ramavtal inom FTTH har vi från och med mars 2018 fast bemanning på vårt kontor i Höör, Skåne.

Besiktningsman
2018-01-31

BRS Networks har nu fått sin första besiktningsman utbildad och diplomerad enligt Robust Fiber - Niklas Orre. Det innebär att vi nu kan utföra oberoende besiktningstjänster i fiberentreprenader. Kontakta oss för mer information.

Di Gasell 2017
2017-10-20

BRS Networks firar att vi blev utsedda till "Årets Gasell 2017" på Gotland i Dagens Industris stora årliga tävling. Med en tillväxt på 163% över de senaste fyra åren visar vi att vi hittat en hållbar modell trots att alla större områden på Gotland blivit färdigbygga och fokus nu ligger på fastlandet och Tyskland.

Stort samarbete kring säkra Datorhallar i Oskarshamn
2017-07-26

En avsiktsförklaring har tecknats med Uniper om att uppföra säkra Datorhallar inne på skyddsområdet för Oskarshamns kärnkraftverk under 2018.

Läs mer på https://computersweden.idg.se/2.2683/1.686337/datacenter-oskarshamn-karnkrafterk

Läs mer om NEZ

Internationell expansion
2017-06-19

Nu är vi äntligen igång!
Efter ett hård och gediget grundarbete har vi slagit upp vårt första kontor i Tyskland. Platskontoret är beläget i Düsseldorf och är till för att betjäna den tyska fibermarknaden där vi kommer vara med och bygga ut FTTH under flera år framåt.

Toppbetyg i besiktning
2017-04-05

I den senaste slutbesiktningen hos ett stort stadsnät i mellersta Sverige fick vi ett riktigt toppbetyg för samtliga 3 stadsdelar av deras Affärsområdeschef för Stadsnät.

"... oerhört imponerad av det ni gjort – KUL!
[Besiktningsmannen] tyckte vi skulle sätta glasfiberdörrar på skåpen för att visa upp ”Best Practise” :)

Mycket bra jobbat och ta åt er av berömmet, sprid det och hälsa till dom som varit här och jobbat och tacka för ett bra utfört arbete."


Vi är stolta över att ha levererat i toppklass och detta omdöme sporrar oss till fortsatt kvalitétsfokus i framtiden!